Poistumisreittivalaistuksen energiankulutuksissa on merkittäviä eroja

Poistumisreittivalaistusta valittaessa energiankulutuksen ja käyttökustannusten kartoitus jää vielä nykyäänkin usein tekemättä. Erityisesti energiakustannusten osalta ei loppukäyttäjän kuluja huomioida riittävästi.

Opastevalaisimet on säädöksissä määritelty jatkuvatoimisiksi, joten käyttötunteja kertyy vuodessa n. 8760. Käyttötunnit korostavat pienen valaisinkohtaisen tehon merkitystä järjestelmän kokonaistehon pienentämisessä ja yhtälailla valaisimien elektroniikan ja valonlähteen iän lisäämisessä. Jo pelkissä energiankustannuksissa voidaan saada jo pienehkössä kohteessa säästöä lähes tuhat euroa vuositasolla, muita vihreitä arvoja unohtamatta.

Energiankulutus 10 vuodessa

Neptolux vs. tavanomainen LED-poistumisreittivalaistus

0%
Pienempi energiankulutus Neptoluxilla
0
Säästöä energiakustannuksissa Neptoluxilla 10 vuodessa

Laskimme keskikokoisen hotellin vuosittaiset ja 10 vuoden käyttökustannukset Neptoluxin ja toisen turvavalojärjestelmän valmistajan (keskusakustoinen järjestelmä) osalta LED-valaisimin. Säästöä kertyi Neptoluxin pelkän energian osalta kymmenessä vuodessa lähes 15 000 €.

Testauskulut 10 vuodessa

Neptolux vs. tavanomainen LED-poistumisreittivalaistus

0%
Pienemmät testauskulut Neptoluxilla
0
Säästöä testauskuluissa Neptoluxilla 10 vuodessa

Energiankulutuksen lisäksi muita oleellisia kustannuksia kertyy järjestelmän määräysten mukaisista testauksista, huoltotöistä ja mahdollisista telinekustannuksista.

Akkukustannukset töineen 10 vuodessa

Neptolux vs. tavanomainen LED-poistumisreittivalaistus

0%
Pienemmät akkukustannukset Neptoluxilla
0
Säästöä akkukustannuksissa töineen Neptoluxilla 10 vuodessa

Muiden kustannusten ero oli lähes 5000 euroa Neptoluxin eduksi. Kuluissa on huomioitu järjestelmän testauskulut ja huoltokustannukset, kuten akkujen vaihdot töineen ja telinekustannukset. LiPo-akulla varustettujen valaisimien tilalle on saatavissa myös Neptolux-kondensaattorivalaisimet, jotka venyttävät valaisimen huoltovälin yli kymmeneen vuoteen.

Kokonaiskulut 10 vuodessa

Neptolux vs. tavanomainen LED-poistumisreittivalaistus

0%
Pienemmät kokonaiskulut Neptoluxilla
0
Säästöä kokonaiskuluissa Neptoluxilla 10 vuodessa

Rakennuksen elinkaaren aikana kustannuksia kertyy myös valaisimien vaihdoista töineen. Neptolux-valaisimien suunnittelun lähtökohtana on ollut pienen energiankulutuksen lisäksi valonlähteiden (LED) iän maksimointi ja mahdollisen vaihtotyön helppous.

Pitkäikäiset Neptolux-valaisimet – käyttöikä yli 20 vuotta


Neptoluxin opastevalaisimien LED-virta on vain n. 10 % valmistajan sallimasta maksimivirrasta, mikä takaa valonlähteille yli 20 vuoden käyttöiän. Myös ledien himmentymä voidaan kompensoida lisäämällä ledien polttovirtaa tarpeen mukaan väylän kautta. Turvavalaisimien käyttöikä vastaa rakennuksen saneerausväliä.

Koska valaisin kiinnitetään erillisen kantaosaan kiertämällä, ei valaisimen huoltamisessa tarvita työkaluja eikä sähkömiestä, ja valaisimen vaihto kestää n. kymmenen sekuntia. Kaikki materiaalit ovat kierrätettävissä.

Järjestelmä pitää yllä lokia, johon kerätään kaikkien valaisimien tiedot viikoittaiseksi raportiksi, josta ilmenevät mm. varakäyntiaika, akkukapasiteetti ja muut oleelliset tapahtumat. Lokiin mahtuu yhden vuoden tapahtumat ja raportit, jotka voidaan esittää tai lähettää paloviranomaisille sähköisesti. Mitään manuaalisesti tehtäviä testejä ei tarvita. Keskuksia voidaan myös valvoa intra / internetin kautta, ja ne voidaan kytkeä toimimaan graafisessa käyttöliittymässä HedGraphicsissä.

Kysy lisää!
2018-03-06T15:38:01+00:00 lokakuu 11th, 2017|Artikkelit|