Toimitusehdot 2018-01-04T07:58:33+00:00

Toimitusehdot

EHTOJEN SOVELTAMINEN
Näitä ehtoja sovelletaan Oy Hedengren Security Ab:n ja asiakkaan välisessä kaupassa, ellei toisin ole sovittu. Näissä ehdoissa Oy Hedengren Security Ab on ”myyjä” ja asiakas on ”ostaja”.

HINNAT
Hinnat ovat euroina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja perustuvat kuluvan vuoden alussa voimassa olleisiin Euroopan keskuspankin valuuttakursseihin (keskikurssi), tulleihin ja viranomaisten säädöksiin. Mikäli edellä mainituissa tapahtuu muutoksia, myyjä pidättää oikeuden vastaaviin muutoksiin.

HINNASTON MUUTOKSET
Myyjä pidättää oikeuden tehdä hinnastoon, tuotteisiin ja niiden ohjelmiin sekä dokumentteihin muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

TOIMITUSEHTO
Tuotteiden toimitusehto on NOL Espoo, Finnterms 01, ilman kuljetuspakkausta.

TOIMITUSLISÄT
Alle 180 € toimituksista myyjä veloittaa 18 € pientoimituslisän.

Pikatoimituksista, joissa tilaus tapahtuu kello 12.00 jälkeen ja toimitus halutaan samalle päivälle,
myyjä veloittaa 18 € pikatoimituslisän.

TOIMITUSAIKA
Toimitusaika on tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitusaika.

KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN
Ostaja suorittaa kauppahinnan sovittujen maksuehtojen mukaisesti.

Mikäli toimitus on joltain osin virheellinen, lasku on kuitenkin maksettava virheettömältä osaltaan eräpäivänä.

Jos ostaja ei suorita kauppahintaa sovitussa ajassa, myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa 16 % eräpäivästä lukien sekä perimiskulut.

OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTYMINEN
Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy ostajalle, kun koko kauppasumma on maksettu. Toimitettuihin tuotteisiin liittyvät käyttöjärjestelmät, muut ohjelmat ja dokumentit ovat myyjän tai sen edustamien päämiesten omaisuutta, joihin ostaja/loppukäyttäjä saa maksua vastaan käyttöoikeuden kaupan kohteena olevissa tuotteissa.

TAKUU
Myyjä vastaa yhden (1) vuoden kuluessa toimituksesta tuotteessa ilmenevistä mahdollisista aine- ja valmistusvioista. Näissä tapauksissa myyjä toimittaa ostajalle uuden osan tai suorittaa korjauksen vapaasti omassa huollossaan. Mikäli takuukorjaus suoritetaan muualla, myyjä veloittaa matkakustannukset ja päivärahan sekä matka-ajan palkan.

VÄLILLINEN VAHINKO
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästyksestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

MUUT SOPIMUSEHDOT
Muilta osin tuotteiden toimituksissa noudatetaan Teknisen kaupan liiton yleisiä myyntiehtoja (TKL04).

TKL04 (pdf) »

Oy Hedengren Security Ab